COLON CARE – HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐẠI TRÀNG

390.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Lọ 60 viên

THƯƠNG HIỆU: Vitamins for Life

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Mỹ