DEERVET-TẠO MÁU, BỒI BỔ SỨC KHỎE

500.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 30 viên

THƯƠNG HIỆU: New Zealand Nutritionals

QUỐC GIA SẢN XUẤT: New Zealand