ĐƯỜNG ĐỨC COLOGRIN

60.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Đường cologrin

DẠNG BÀO CHẾ: Dạng viên hoàn

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Lọ 1200 viên

THƯƠNG HIỆU: Kruger

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Đức