EURO GINKO – HỖ TRỢ TUẦN HOÀN MÁU NÃO

140.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 100 viên

THƯƠNG HIỆU: Walgreens Pharma

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam