FISH OIL (SALMON OIL) 300 VIÊN – DẦU CÁ HỒI OMEGA3

1.080.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 300 viên

THƯƠNG HIỆU: Careline Pty Ltd

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Úc