FISH OIL (SALMON OIL) – DẦU CÁ HỒI 100 VIÊN

495.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 100 viên

THƯƠNG HIỆU: Careline Pty Ltd

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Úc