GASSOMAX – ĐIỀU TRỊ ĐAU DẠ DÀY

295.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Lọ 30 viên

THƯƠNG HIỆU: Vitamins for Life

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Mỹ