GASTROZYM – HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG TIÊU HÓA

135.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Hạt cốm

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 20 gói

THƯƠNG HIỆU: Dược VTYT Hải Dương

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam