GLUTEX – ỔN ĐỊNH VÀ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT

200.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 3 vỉ x 10 viên

THƯƠNG HIỆU: Y dược Quốc tế (IMC)

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam