HEWEL – HỖ TRỢ GIẢI ĐỘC, CHỐNG ĐỘC, BẢO VỆ GAN

240.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Lọ 30 viên

THƯƠNG HIỆU: Ecogreen

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam