ÍCH THẬN VƯƠNG (90V) – BẢO VỆ, CẢI THIỆN CHỨC NĂNG THẬN

1.200.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén

QUY CÁCH SẢN PHẨM: 90v/1lọ x 2 lọ/hộp

THƯƠNG HIỆU: Dược phẩm Á Âu

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam