KIM MIỄN KHANG – HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ LUPUS BAN ĐỎ, VẢY NẾN, CÁC BỆNH TỰ MIỄN

900.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 190 viên

THƯƠNG HIỆU: Y dược Quốc tế (IMC)

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam