KIM TIỀN THẢO VIÊN BAO ĐƯỜNG – GIÚP ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN

55.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên bao đường

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Lọ 100 viên

THƯƠNG HIỆU: Dược phẩm OPC

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam