LIVER TONIC CAPSULE 200 VIÊN – VIÊN NANG BỔ GAN, DUY TRÌ VÀ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG GAN

1.450.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 200 viên

THƯƠNG HIỆU: Careline Pty Ltd

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Úc