LIVESPO NAVAX – DUNG DỊCH VỆ SINH TAI, MŨI, HỌNG

288.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Dạng xịt

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 4 ống

THƯƠNG HIỆU: LiveSpo Global

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam