MEN VI SINH LACTOMIN PLUS

159.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Dạng bột

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 30 gói

THƯƠNG HIỆU: Novarex

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Hàn Quốc