NEILMED SINUS RINCE PEDIATRIC KID TE

502.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 1 bình đựng dụng cụ 240ml và 60 gói hỗn hớp rửa mũi

THƯƠNG HIỆU: NeilMed

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Mỹ