NHIỆT MIỆNG PV – ĐIỀU TRỊ NHIỆT MIỆNG

65.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Dạng viên bao phim

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 50 viên

THƯƠNG HIỆU: Dược thảo Phúc Vinh

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam