ÍCH NIỆU KHANG- CẢI THIỆN CHỨC NĂNG BÀNG QUANG, KIỂM SOÁT ĐI TIỂU NHIỀU LẦN

155.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 20 viên

THƯƠNG HIỆU: Medistar

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam