THẬP TOÀN ĐẠI BỔ NHẤT NHẤT – BỒI BỔ KHÍ HUYẾT, HỖ TRỢ NGĂN NGỪA SUY NHƯỢC CƠ THỂ

118.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Dạng viên nén

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 2 vỉ 10 viên

THƯƠNG HIỆU: Dược phẩm Nhất Nhất

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam