TIÊU BAN THỦY – SIRO GIẢM MẨN NGỨA, DỊ ỨNG, MỀ ĐAY

44.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Siro

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Lọ 150ml

THƯƠNG HIỆU: Hoa Sen

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam