VIÊN BỔ TIM OMEGA 3 CARDIO PRO-LIFE 100 VIÊN

240.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Hộp 100 viên

THƯƠNG HIỆU: New Zealand Nutritionals

QUỐC GIA SẢN XUẤT: New Zealand