VIÊN TIỀN LIỆT TUYẾN VƯƠNG BẢO

475.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Lọ 80 viên

THƯƠNG HIỆU: Thái Minh

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Việt Nam