WHOLE FOOD TOTAL BODY CLEANSE WITH ACAI AND EXOTIC SUPERFRUITS – HỖ TRỢ GIẢI ĐỘC, THANH LỌC CƠ THỂ

1.200.000 

THÀNH PHẦN CHÍNH: Nhiều thành phần

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén

QUY CÁCH SẢN PHẨM: Lọ 168 viên

THƯƠNG HIỆU: Nature Plus

QUỐC GIA SẢN XUẤT: Mỹ